NEEMO JA NELE SEIKLUSED NOODIMAAL

I osa

See on raamat neile, kes tahavad õppida muusikat lõbusalt ja mänguliselt. Noodimaal on võimalik joonistada, värvida pilte, muusikat kuulata, laulda ja tantsida.

Raamatu juurde kuulub fonogrammidega CD plaat, kus Oliver laulab lühikese laulu ette ja sina saad seda laulu üksi edasi laulda. Noodimaal saad lahendada ristsõnu, plaksutada kaasa muusika rütmi ning õppida noote piltide ja laulude kaudu. Noodimaa I osa on mõeldud tööraamatuna muusikakoolide I klassi solfedžo õpilastele. Noodiõpetus võib olla väga lihtne ja tore. 

II osa

Raamatu II osa on koostatud muusikakoolide 2. klassi solfedžo ainekava alusel, olles jätkuks sama sarja 1. klassi tööraamatule. Tööraamatus püüame teoreetilist materjali esitada lihtsalt, mänguliselt ja lapsele arusaadaval kujul.

Tööraamatu juurde kuulub heliplaat, mis sisaldab harjutuste, diktaatide, laulude ja laulusaadete fonogramme.

III osa

Raamatu III osa on koostatud muusikakoolide 3. klassi solfedžo ainekava alusel, olles jätkuks sama sarja 1. ja 2. klassi tööraamatule. Tööraamatus püüame teoreetilist materjali esitada lihtsalt, mänguliselt ja lapsele arusaadaval kujul.

Tööraamatu juurde kuuluvad helifailid, mis sisaldavad harjutuste, diktaatide, laulude ja laulusaadete fonogramme. Helifailid on vabalt saadaval noodimaa.ee kodulehel alates 26.08.2021.

TULE KOOS NEEMO JA NELEGA NOODIMAALE!