NEEMO JA NELE SEIKLUSED NOODIMAAL

I osa

See on raamat neile, kes tahavad õppida muusikat lõbusalt ja mänguliselt. Noodimaal on võimalik joonistada, värvida pilte, muusikat kuulata, laulda ja tantsida.

Raamatu juurde kuulub fonogrammidega CD plaat, kus Oliver laulab lühikese laulu ette ja sina saad seda laulu üksi edasi laulda. Noodimaal saad lahendada ristsõnu, plaksutada kaasa muusika rütmi ning õppida noote piltide ja laulude kaudu. Noodimaa I osa on mõeldud tööraamatuna muusikakoolide I klassi solfedžo õpilastele. Noodiõpetus võib olla väga lihtne ja tore.

Tööraamatu juurde kuuluvad helifailid on vabalt saadaval noodimaa.ee kodulehel.

II osa

Raamatu II osa on koostatud muusikakoolide 2. klassi solfedžo ainekava alusel, olles jätkuks sama sarja 1. klassi tööraamatule. Tööraamatus püüame teoreetilist materjali esitada lihtsalt, mänguliselt ja lapsele arusaadaval kujul.

Tööraamatu juurde kuulub heliplaat, mis sisaldab harjutuste, diktaatide, laulude ja laulusaadete fonogramme.

Tööraamatu juurde kuuluvad helifailid on vabalt saadaval noodimaa.ee kodulehel.

III osa

Raamatu III osa on koostatud muusikakoolide 3. klassi solfedžo ainekava alusel, olles jätkuks sama sarja 1. ja 2. klassi tööraamatule. Tööraamatus püüame teoreetilist materjali esitada lihtsalt, mänguliselt ja lapsele arusaadaval kujul.

Tööraamatu juurde kuuluvad helifailid, mis sisaldavad harjutuste, diktaatide, laulude ja laulusaadete fonogramme. Helifailid on vabalt saadaval noodimaa.ee kodulehel.

IV osa

Raamatu IV osa on koostatud muusikakoolide 4. klassi solfedžo ainekava alusel ning jätkuks sama sarja 1.-3. klassi tööraamatule. Tööraamatus esitame teoreetilist materjali lihtsalt, mänguliselt ja õpilasele arusaadaval kujul.

Tööraamatu juurde kuuluvad helifailid, mis sisaldavad harjutuste, diktaatide, laulude ja laulusaadete fonogramme. Helifailid on vabalt saadaval noodimaa.ee kodulehel.

V osa

Raamatu V osa on koostatud muusikakoolide 5. klassi solfedžo ainekava alusel ning jätkuks sama sarja 1.-4. klassi tööraamatule. Tööraamatus esitame teoreetilist materjali lihtsalt, mänguliselt ja õpilasele arusaadaval kujul.

TULE KOOS NEEMO JA NELEGA NOODIMAALE!